Anda di sini

Projek pemansang 1MSAC seriris enggau juluk perintah

Langkar projek ke digaga tu dikena ngangkatka tikas pengidup rayat di kandang menua pesisir, ku Salang

 Salang ngelai pengawa bejadi projek bekal ai paip ba SK Nanga Kara, minggu seiti tadi.
NGEMERATKA PENGELANTANG: Salang ngelai pengawa bejadi projek bekal ai paip ba SK Nanga Kara, minggu seiti tadi.

PAKAN: Projek pemansang ke digaga Kaunsil Penyanding Penemu Sarawak 1Malaysia (1MSAC) di kandang menua pesisir mega pengawa ke sebaka digaga perintah menua tu.

Chairman 1MSAC Datuk Joseph Salang Gandum madah, pengawa ke digaga sida iya bela ngembuan tuju deka ngemansangka tikas pengidup rayat di menua pesisir.

Ku iya, 1MSAC tu ditumbuhka Menteri Besai Datuk Sri Najib Tun Razak ba taun 2013 suba.

Kami mansik pekara ke patut digaga ti tau nulung rayat baka projek deka digaga meseti bepun ari peminta rayat dia kelimpah bepanggai ba belanja.

Raban ke udah dipadu bejalaika 1MSAC tu iya nya ari bansa Iban (iya empu), Orang Ulu (Datuk Billy Abit Joo), Bidayuh (YB Datuk Anthony Nogeh) enggau Melayu (YB Hasbi Habibollah enggau Irwan Zulkarnain Muhd Hasbie),” pia ku iya maya berandau enggau pengarang berita, empai lama tu tadi.

Salang ti mega Kaban Parlimen (MP) Julau maya tu bela madah, projek mikro hidro ti digaga ba nengeri tu bepanggai ba gaya rampa menua baka nitihka peneras ai sungai ba kandang menua ke deka digagaka projek nya.

Udah nya kitai deka nanya sekalika deka taukka enda peranak di kandang menua nya digagaka projek (mikro hidro) tu.

Sida mega meseti deka besaup ngaga projek nya enggau chara beripai,” ku iya madah baru.

Ku iya, enti peranak di kandang menua nya bela ampit magang nembuka projek, dia sida deka ngasaika projek nya baka enggi diri empu.

Iya madah, ari nya sida deka ransing ngintu sereta nyaga projek sida enggau manah lalu ulih dikena nyentuk ke ila-ila.

Nambahka nya, konsep beripai tu deka ngurangka agi puku belanja ngaga projek.

Belanja semampai enda chukup lalu tu nejuka kitai deka bebendar bejadika projek ke patut digaga, iya ti mai mayuh penguntung ngagai rayat, ukai ngira ba seiti-seiti endur aja,” pia ku iya madah.

Salang mega madah, ari pemayuh projek ke digaga sida, projek mikro hidro enggau bekal ai beresi pemadu mayuh dipinta.

Iya madah, projek baka nya digaga diungkupka ba rumah panjai, sekula enggau menua ke enda datai jalai enggau nadai disambung karan (grid).

Kami kelebih agi ngemeratka rayat di kandang menua pesisir.

Kami enda ulih ninggalka sida ari nama-nama bengkah program,” ku iya madah baru.

Salang maya tu bela madah, piak sida enda ngaga program bepelasarka penemu diri empu tang bekempit enggau piak ti bekaul baka ejensi perintah, ketuai raban bansa enggau perintah.

Kelimpah ari nya, Salang madah, piak sida bela ngemeratka pekara pelajar baka nyaup ngangkatka tikas prestasi nembiak ba peresa UPSR baka ngaga Projek Ngangkatka Tikas Prestasi Sekula iya ke digaga ba pengelama tiga taun ba tiga bengkah sekula di Julau.

Projek nya mega ngembuan tuju deka ngembing nembiak landik ba mata pelajar Bahasa Inggeris kelimpah nyaup nambahka peratus pas UPSR.

Kena hari Lima minggu seiti tadi, Salang datai bejadi projek bekal ai paip ba Sekula Primari (SK) Nanga Kara ti deka mai pengelantang ngagai lebih 70 iku nembiak sekula dia.