Anda di sini

Rega baru kayu batang meri empas ti positif ungkup rayat

KUCHING: Pemerati politik Dato Peter Minos madah, rega premium kayu ti dibayar orang dagang dalam industri kayu ke niki iya nya ari 80 sen ngagai RM50 tetiap 1m³ patut dipeda ari sukut ti positif.

Tu (peniki rega premium) endang siti pengawa ti manah ari Kepala Menteri (KM) laban ari duit ti diulih nya, deka dikena napi pengawa pelajar sereta pemansik kayu,” ku iya.

Tu mega siti strategi ti landik. Diatu maya sida ke udah bulih pengaya ari industri kayu kenyau ari taun 60-an berengkah meri mayuh agi ngagai Sarawak sereta rakyat idi nengeri tu,” ku iya.

Kitai (rayat) semua nyukung pemutus perintah Sarawak dalam pekara tu laban ia pulai ka pemanah semua. Nama kebuah sekeda tuke kayu enggau gempung sida tau bulih nyauka semua utai lalu bepenatai pemisi manggai bejuta tauka bebiliun ringgit, tang orang bukai di Saawak semina bulih teda ti mimit ari pemisi ti diulih ba rampa menua Sarawak?” ku iya.

Mayuh orang dagang dalam industri enda lantang ati enggau peniki rega premium tu tang taja pia, sida setuju nyema rega premium nya ari rega 80 sen 1m³ patut ditiki belelubah ari taun 70-an suba nyentuk ke diatu, ngambika sida enda ngasai pangka ari rega premium tu ti niki terus mar ke ngambi mayuh ari untung sida.

Kitai patut nentuka penguntung sereta pemanah ari asil kampung kelebih agi kayu, tanah, mineral enggau utai bukai ulih bela diasai rayat.

Naka ke diatu industri kayu meri bantu ungkup pelajar tinggi sereta pemansik enggau rega premium ti baru nya– tu amat dikearapka sereta dipuji. Pekara tu mega disukung semua rayat Sarawak ti nyadi siti pengawa korporat ti manah kelimpah ari bulih untung komersil.

Paling enda pan, tu mih ke dirunding aku ari piak rayat di Sarawak. Gerempung pelajar mega beguna wang turu baka Yayasan Sarawak ke ninting taun meri lebih RM30 juta ngagai nembiak Sarawak baka duit jali pelajar enggau biasiswa kena sida belajar ba menua tu enggau menua bukai. Tu mih tanggungpengawa industri ti bulih penguntung ari asil kampung di Sarawak iya nya sida meseti mayar seraya meri bantu. Tu pulaika pemaik ungkup nengeri tu jemah ila,” ku iya nyemetak.

Iya madah rayat patut meri terima kasih ngagai Kepala Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg sereta orang dagang industri kayu ti sah laban nyediaka peluang gawa, meri sukung ngagai tanggungpengawa rama korporat (CSR) kelimpah ari ngaga jalai kayu balak ke mega nyadi pemungkal jalai alun.