Anda di sini

Pemidang sida sebilik amat ngenyinuka ati

Advertisement

KUCHING: Pengerami Hari Raya taun tu amat ngeyinuka ati Jamilah Noriah Abang Anuar, 72, berindik ari anak iya Ariza Ghazalee, 46, menantu iya Tambi Jiee,49, enggau empat iku uchu iya, penumpang dalam bilun MH17 ti terempas ba Ukraine.

Jamilah ti enda ulih ngetatka penyinu ati pengudah ninga berita nya madahka sida menyanak endang enda kala ngelaung nyambut pengerami di nengeri tu taja pan menantu iya gawa nyadi injiner ba Shell Berhad di Kazakhstan.

Iya mega madah, semua sida udah merambu chura ti deka dikena maya Hari Raya Aidilfitri taun tu sereta amat ngenyinuka laban sida midang selama iya .

“Ninting Hari raya Aidilfitri, semua sida pulai lalu lalu ngintu ditu tang taun tu lain pekara ke nyadi.

“Aku sinu ati amat ninga berita tu lalu ngarapka sida menyanak ba endur orang ti tuchi,” ku iya enggau ati ti sinu.

Jamilah madah, Ariza enggau laki sereta empat iku anak iya disadang datai ba Padang Bilun Antarabansa Kuching (LTAK) urung pukul 4 lemai pengudah bekejang ari Amsterdam ke patut sangkai ba Padang Bilun Antarabansa Kuala Lumpur (KLIA) urung pukul 6.30 pagi kemari.

Nitihku iya, anak iya ke gawa nyadi injiner di Bintulu ngambi kemisi nadai gaji nitihka laki iya ke gawa di Kazakhstan.

“Menantu aku deka gawa di Kuala Lumpur bulan baru lalu sida sebilik deka kemisi raya ditu sebedau pulai ke indu nengeri nya baru ,” ku iya.

Jamilah madah, pengamat berita pasal nasit orang ke dikesayauka iya nya diterima iya tumu pagi kemari.

“Ati aku sinu amat ninga berita anak, menantu enggau uchu aku ti dalam bilun nya,” ku iya.

Kelimpah ari nya, Madzalina Ghazalee,47, akak Ariza madah, berita pasal penusah ke nuntung menyadi iya sebilik endang udah ditemu tumu pagi kemari.

Taja pia ku iya, maya nya bedau ditukuka.

“Kami semina nerima berita ti dituku pasal Penerebai Malaysia (MAS) dinihari tadi (kemari),” ku iya.

Empat iku anak Ariza enggau Tambi iya nya Muhammad Afif,19, Muhamad Afzal, 19, Marsha Azmeena, 15, enggau Muhamad Afruz, 13.

Advertisement