Anda di sini

Nemuai ngabas pengamat semaya

Advertisement

Dikarang Cecilia Sman

 

NGABAS PENGAMAT: Henry (kiba, megai banner SAVE Rivers) enggau peranak ari Baram ke nemuai ngagai palan pengentap berumah baru di Tegulang Resettlement Area. Ba belakang sida nya tekad ai Murum.

MIRI: Seraban 170 iku peranak ari Baram udah nemuai sereta meresa palan pengentap berumah baru di Sungai Asap enggau Tegulang dalam Pelilih Mit Belaga, kena 13 nyentuk ke 14 Julai tu tadi.

Ketuai raban nya enggau Chairman SAVE Rivers Peter Kallang madah, nengah penemuai nya raban ari Baram ulih meda palan pengentap berumah baru sereta mendingka peneleba sida ti udah dipindah ngagai palan nya, laban ke meri awak ngagai pengawa ngaga Tekad Ai Hidroelektrik (HEP) Bakun enggau Murum.

Palan pengentap berumah baru ba kandang menua Sungai Asap ditumbuhka dalam taun 1998 kena meri awak ngaga Tekad Ai Hidroelektrik (HEP) Bakun lalu palan pengentap berumah baru Tegulang dibuka dalam taun 2013 ngambika Tekad Ai Hidroelektrik (HEP) Murum ulih digaga.

Ku Peter madah ngagai pemberita, raban ari Baram ke nemuai kia nya raban ke kena bungkur perambu endur ngaga HEP Baram 1, ke alai sida udah betapi enggau mayuh bengkah penanggul din.Kelimpah ari nya ku iya, perintah enggau Sarawak Energy Berhad (SEB) benung chakah endar ngelakuka HEP nengah mayuh macham chara nyengkaum nabur mayuh macham semaya ti ngagitka ati.

“Kena nentuka pengamat semaya nya, peranak ari Baram udah ngabas palan pengentap berumah baru di Sungai Asap enggau Tegulang dalam Pelilih Mit Belaga. Penemuai sida kitu meresa pengamat nya.

Lelaki enggau indu ari raban bansa Kayan, Kenyah, Penan enggau sekeda etnik bukai ari tujuh buah genturung pendiau di pelilih mit nya deka ampuh laban ai ari perambu ngaga HEP Baram 1,” pia ku iya.

Lebuh ti nerangka pemesai reti penemuai nya, Henry Sigau seiku nembiak professionyel ari raban bansa Kenyah madah “nya seiti ari chara kena nemu penusah enggau pengelantang ke ditapi peranak ba palan pengentap berumah baru ke diansak pindah ngagai endur nya ketegal meri awak bejalaika pengawa ngaga tekad ai, lalu nama semaya ti udah ditabur ba sida ti ngujungka sida setuju pindah.”

Ketuai raban bansa Penan, Panai Erang ari Ba Abang lebuh ke ditanya pasal semaya ke deka ngaga Pasar Baru Baram ungkup rayat ke dipindah ngagai kandang palan pengentap berumah baru,ku iya palan pengentap berumah baru ungkup kandang menua Tegulang semina semaya balang aja.

Ku iya, ba Tegulang dia nadai sekula, Kelinik, Balai Polis, Opis Betanam Betupi tauka opis perintah baka ti disemayaka enggau peranak menua nya sebedau sida pindah suba. Sepemanjai jalai nuju palan pengentap berumah baru nya luchak sereta enda diintu enggau manah.

Ku SEB madah ngagai kami, “palan pengentap berumah baru ba Murum nya bekelas dunya, ti ngujungka didinga nyau baka serega,” pia ku Panai seraya mantaika pengasa ati meda utai ke dia.

Ku seiku agi raban nya ke benama Nugang ari Long Liam “semaya perintah enggau rayat di Tegulang semina semaya balang aja.”

Ku Peter, penemuai ke pemadu baru tu keempat kali udah diatur peranak menua Baram ngambika sida nemua pemanah enggau penusah dipindahka ngagai palan pengentap berumah baru ketegal pengawa ngaga HEP. Taun seiti nyin kemari sida udah tiga kali nemuai kia.

“Naka ke diatu, tu meh penyampau ke pemadu mayuh udah enggau kitu.

Dulu ari nya, SEB udah ngatur penemuai ke menua China ungkup peranak menua Baram ngambika sida ulih meda tiga buah tekad ai ke chukup manah. Tang ba runding aku manah agi kami meda palan pengentap berumah baru di Tegulang, Matalun, Batang Ai enggau Sungai Asap laban palan pengentap berumah baru nya digaga menua Sarawak. Tiga buah tekad ai nyin digaga sereta diempu perintah menua China, ” ku Peter.

Advertisement