Anda di sini

Penanggul 4,000 ruang bilik ke nadai menuku pengentap di Bandaraya Miri minta putar: Fong

Advertisement

KUCHING: Bulan Mei taun 2011, bisi 17 ruang bilik, mungkur 76 iku mensia ke ngentak ba tanah enggau nadai pemendar, nadai endur ngentapka pendiau diri nyentuk diatu.

Kaban Kunsil Nengeri (ADUN) Pujut, Fong Pau Teck madah, datai ke diatu, penanggul ke ditapi ‘setinggan’ tu apin ulih putar perintah, nyengkaum ngemanahka agi pendiau peranak seranta ti nguan sitak nya.

“Nyentuk diatu, bisi 4,000 buah rumah ti dientak nadai pemendar (setinggan) di Bandaraya Miri. Ngarapka penanggul ke ditapi sida tu ulih diputar perintah enggau jampat lebih agi penyikap bekal lekterik sereta ai beresi,” ku Fong.

Iya madah munyi nya lebuh mantaika debat bekaul enggau Jaku Pemungkal Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri (TYT) ba Aum Kunsil Nengeri (DUN) ti Ke-17 ditu.

Orang ke diau enggau nadai pemendar tu betapi enggau penanggul nadai lekterik enggau ai beresi, semina sekeda ke bisi injin api diri.

“Sida ke nadai injin api betungkunka dian kena betenggau tauka kena anak sida belajar maya malam hari. Tua balat ngasuh kitai irau laban penusah angus tau nyadi sebarang maya lebuh ilap,” ku iya.

Beratika rega minyak ti majak mar, enda semua ulih meli injin api (generator), enti bisi pan sebuah injin api dipekunsi enggau sekeda rumah setinggan bukai.

“Sida nadai jalai bukai tang nanggung kos RM500 sebulan kena ngulihka karan. Enti perintah enda ulih nyendiaka karan, pengabis kurang pan meri kuasa solar,” ku iya.

“Naka ke diatu, chara orang setinggan ngulihka ai semina ari sungai ke dikena sida bebasu gari, betuchi sereta ke irup sida lalu nya enda nyamin pengerai sida.

“Nya alai, aku minta perintah menua mutarka penanggul peranak menua ke nadai pengentap menuku enggau jampat sereta sida ke seranta mega,” ku iya.

Advertisement