Anda di sini

Sarawak deka neladan NZ ngemansangka pelajar tumu anak mit

Advertisement

KUCHING: Sarawak deka neladan sistem pelajar pemun baka ti dikena menua New Zealand ngambika tau nyen­dia sistem pelajar ke bekualiti ungkup nembiak mit.

Menteri Pengintu Penge­lantang Pendiau, Orang Indu enggau Pemansang Ruang Bilik Datuk Fatimah Abdul­lah madah perintah beratika pemerat nyendiakka sistem pelajar ke bekualiti lalu juluk nya semina ulih dikemujur nengah sistem ke bekualiti.

“New Zealand ngembuan sistem pelajar pemun ke pe­madu manah lalu kitai deka neladan sistem ti udah dituku ke menua nya.

“Perintah Nengeri keran nyendia sebengkah pelajar pemun ke bekualiti ung­kup nembiak mit ke alai kitai pechaya semua nya datai ari raban pengajar ke ngembuan setipikit,bekualiti sereta disedia enggau program pemansang,’ku iya.

Fatimah mansutka jaku tu ngagai pemberita pengudah nerima penemuai Duta Besai New Zealand David Pine sereta raban iya di opis iya di Wisma Baitul Makmur Petra Jaya ditu, kemari.

Meretika pemansang sistem pelajar pemun ke dikembuan New Zealand, Fatimah ma­dah sistem pelajar ke dikena Sarawak maya ke diatu agi jauh tinggal ari sistem menua nya lalu deka ngatur mayuh kerejasama tauka program dikena nentuka nengeri tu neladan sistem menua nya.

“Kitai nyadang, ba program Borneo Post Education Fair (BPEF) taun ti deka datai, sistem ke dikena menua New Zealand deka dipandang ke alai Majlis Pendidikan Awal Kanak-kanak Sarawak deka mega ngambi bagi.

“Ba randau kami sehari tu, Davis setuju deka mantu kitai lalu besemaya deka sekali agi nyereta BPEF ba taun 2015,”ku iya seraya ti muji pengangkun New Zealand nganjung raban ti besai ba BPEF 2014 ke baru udah tembu.

Neladan sistem pelajar pemun New Zealand kitai ngarap raban pengajar ulih ngangkatka penau sereta pengelandik kelimpah ngu­lihka penau profesional ba pekara pelajar pemun nem­biak mit.

Iya mega madah penemuai David sehari kemari deka nger­apitka kaul Perintah New Zea­land enggau Malaysia kelebih agi Perintah Nengeri Sarawak.

Bela datai Direktor Unit Pelajar New Zealand ungkup menua Asia Tenggara Izak Human.

Advertisement