Anda di sini

Kenyau ari 2009 nyentuk 2013, PNGK di Sarawak ngayanka penyulut ba STPM

Advertisement

KUCHING: Sepenyampau 32 iku nembiak tauka 0.52 peratus pas semua ba lima matapelajar (5P) ari 5,888 iku nembiak di Sarawak ti bulih setipikit Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), ba pemutus peresa STPM 2013 ti dipadahka sereta di serata menua kemari.

Dalam penerang berita ari Opis Pelajar  madah, ari penyampau nya (5,888 iku nembiak) mega bisi 3,439 iku nembiak (55.99%) teulihka 4P; 1,199 iku nembiak (19.52%) teulihka 3P; 687 (11.19%) 2P sereta 531 iku nembiak (8.64%) pas dalam sebengkah matapelajar (1P).

Pemutus STPM 2013 mega nunjukka bisi nambah ba penyulut Purata Nilai Gred Keseluruhan (PNGK) di Nengeri Sarawak dalam timpuh lima taun (2009-2013), iya nya ba taun 2009 teulihka PNGK 2.11; 2.09 (2010); 2.09 (2011); 2.14 (2012) lalu ba STPM 2013 teulihka PNGK 2.43.

Nambahka nya, bepelasarka penyulut seseiku, bisi 39 tauka 0.63 persin iku nembiak Sekolah Menengah Kebangsaan Negeri Sarawak teulihka Purata Nilai Gred Keseluruhan (PNGK) 4.00 (maxima) dibandingka enggau semina 27 tauka 0.48% iku nembiak ba taun 2012.

Pemutus peresa STPM 2013 nunjukka bisi nambah ba peratus dalam 17 matapelajar ti nyengkaum Matematik, Kesusteraan Melayu Kominukatif, Sejarah, Geografi, Bahasa Melayu, Pengajian Am, Sains Sukan enggau ke bukai.

Lalu 1,360 iku nembiak tauka 22.14 peratus teulihka PNGK 3.00 ke atas dibandingka enggau 981 iku nembiak tauka 17.31 peratus ba taun 2012.

Ba taun 2013 bisi 6,181 iku nembiak ngerijista ngambi peresa STPM di Sarawak ba taun 2013 dibandingka 6,691 iku nembiak taun 2012.

Ari penyampau nya, 6,142 iku nembiak (99.37%) ari sekolah menengah kebangsaan lalu 39 iku nembiak (0.63%) ti nyadi chalun ngatika diri.

Advertisement