Anda di sini

Tumbuhka program peransang di sekula

Advertisement

Nengah chara nya nembiak sekula di menua pesisir enda tinggal penyulut ba pelajar sida

DEBAK: Perintah meransang genap sekula numbuhka program ke tau mai pemujur sereta penyulut nembiak menua pesisir ngambika sida enda tinggal laban nembiak sekula bukai ba kandang mengeri.

Menteri Bekebun Bedandang Besai enggau Komoditi, Datuk Amar Douglas Uggah Embas madah, piak sekula patut ngemeratka pengawa besemekih nengah chara ke manah ti tau mai pemujur ba semua bidang ti dipasuk nembiak.

“Chara nya patut dipejalaika ba tiap buah sekula dikena ngemansang sereta nempa runding nembiak, ngambi taluk agi macha sereta nambahka penemu sida nengah bup ke dibacha.

“Kitai mega patut nerenak ulah ke rindu macha ba nembiak, ukai semina meri peransang tang meretika utai ti dibacha sida,” ku iya lebuh bejadika Aum Ninting Taun Gerempung Apai Indai enggau Pengajar (PIBG) Sekula Sekondari (SMK) Saribas ditu kemari.

Ku iya, raban sekula mega patut ngatur sekeda program ke tau meri peransang ngagai nembiak ngambika pengerindu macha nya tau nyadi sebengkah chara kena ngulihka penemu.

Kena meri peransang, raban pengatur program tau ngatur pekit ti bekonsepka macha bup ngagai bala nembiak, ke alai bala pengajar pan sama bela enggau dalam program nya.

Ku iya, tanggungpengawa nya ukai semina dilempaika raban sekula aja, tang PIBG mega patut nyaup ngemansangka pelajar anak sida.

“Ba sekeda sekula, sida semina bisi PIBG aja, tang enda regas.

“Sida nadai ngaul ketuai sereta madahka pengurang ba sekula ti ngujungka PIBG nya nadai diberi bantu,” ku iya.

PIBG SMK Saribas tau nyadika chunto ngagai PIBG sekula bukai laban ulih bejalaika tanggungpengawa enggau manah sereta ngasi lalu mujur ngatur program, kelimpah ari pemansang fizikal sekula ti pulai ke pemaik ngagai nembiak ke belajar dia.

“Juluk ati ti deka nempa nembiak ke nyulut sereta pandai endang dikemeratka SMK Saribas,” ku iya.

Kelimpah ari nya, apai indai mega patut nemu penanggul ke ditapi anak sida lalu anang semina manggaika pekara nya ba bala pengajar aja.

Berebak enggau nya, Uggah ke mega Kaban Parlimen Betong ngungkupka belanja RM20,000 ngagai PIBG sekula nya ngambika bisi dikena ngatur program pemansang di sekula, lalu RM10,000 agi dikena sekula nya meli bup kena ngemujurka program meransang macha sereta RM10,000 ke penudi endar ungkup program penyulut sekula.

Uggah mega nyuaka insentif penyulut ngagai nembiak ke udah ngambi peresa PMR ti teulih pemutus 8A ( bisi dua iku), ke alai seduai sama bela nerima insentif RM1,200 seiku.

Sama bisi ngulu pengerami nya, Kaban Kunsil Nengeri (ADUN) Saribas Mohamad Razi Sitam, Ketuai PIBG Dr James Luing engagu Prinsipal SMK Saribas Awang Daud Awang Lehi.

Advertisement