Anda di sini

S’wak ba penuduk ke-3 nyungkak ekonomi menua

Advertisement

SARAWAK PENGEKSPORT BARANG LUMUR TIGA BESAI DI MALAYSIA: Hamim (tengah) mandangka sambal Laksa Sarawak ke digaga kompeni menua tu empu, ke dieksport ngagai menua tasik. Sama bisi dalam gambar, Naroden (kanan).

KUCHING: Sarawak mujur ngangkatka diri ba penuduk lumur tiga entara tiga buah nengeri (Johor enggau Selangor) nyungkak ekonomi menua Malaysia ba pemayuh puku ke diperanak sereta eksport menua.

Sapit Menteri ba Opis Menteri Industri Pengawa Dagang Antarabansa  (MITI) Datuk Ir. Hamim Samuri madah, penyampau puku ke diperanak sereta udah dikemendarka di Malaysia naka 31 Disember 2013, manggai RM52.1 billion enti dibanding enggau taun 2012, semina RM41.1 billion.

Ari penyampau nya, Sarawak ba penuduk lumur tiga ke mungkur penyampau RM8.276 billion  puku ke diperanak di menua tu enggau penyampau eksport, ari penyampau nya.

Ba penuduk pemadu tinggi, iya nya Johor penyampau RM14.4 billion, lalu ditangkan enggau Selangor RM9.8 billion. Nangkan ke Sarawak, iya nya Pulau Pinang bisi RM3.9 billion.

“Ba Sarawak, penyampau nya dua kali lipat ari taun 2012, ke semina manggai RM4.72 billion,” ku iya.

Iya madah munyi nya lebuh nemuai meda sekeda kilang besai enggau mit di sitak Samajaya Industrial Zone, enggau Demak Laut  Industrial Area, iya nya SunEdison, sebuah kompeni ngaga teknologi Solar, MUSC Food Industries ngaga sambal ‘’Laksa Sarawak’, belachan enggau sekeda produk pemakai bukai enggau Cinqas Sdn Bhd ke ngaga ai lemenit  ‘Air Lemenet Belon’ (Leema), ke sama disempulang Menteri Muda ba Opis Kepala Menteri (Pengawa Dagang Bumiputera), Datuk Naroden Majais.

Iya madah Sarawak udah nyingkang jauh lalu ketiga-tiga kompeni nya mandangka chunto ke manah ke nyendiaka peluang pengawa ngagai rayat Sarawak.

Iya madah, baka kompeni SunEdison ke ngambi semua orang gawa, 99 peratus orang ke gawa nya nyengkaum profesyenal ari Sarawak empu.

“Ke batang, iya nya 4 pekara:  mindahka teknologi, reti nya orang ke gawa datai ari menua tu empu muntang nerima mindahka teknologi beranakka puku ke bepelasarka teknologi tinggi tauka teknologi baru di Sarawak. Ambika chunto, baka SunEdison ke ngena teknologi gadung.

“Orang ke gawa tauka profesyenal ngaga peluang pengawa profesyenal nyengkaum ba renggat ukai profesyenal. Reti nya, tu peluang  rayat Sarawak,” ku iya.

Lalu ketiga ku Hamim, iya nya pengawa bansa tu ‘catalyst’, reti nya kilang tu semua mujur mandangka sida iya ulih ngena teknologi lalu nyadi ‘Catalyst’ ngagai pemeranak puku bukai ari serata dunya datai ngagai Malaysia tauka ke Sarawak.

“Reti nya, orang luar pechayaka rayat Malaysia, Sarawak ulih ngereja pengawa nya, ulih ngenyadika pemisi kuasa ngagai teknologi baru,” ku iya.

Ba eksport tauka penyampau puku baka ke digaga ketiga-tiga kompeni nya, ku Hamim, bisi peluang besai sereta muntang dieksport ngagai menua luar kelimpah ari ngulihka peminta ke seruran nambah.

“Semua bisi peluang besai ukai semina di pasar menua tu aja tang menua tasik,” ku iya.

Ba dagang bansa tu ku iya, MITI, MIDA, MATRDE enggau SMI Corp besedia mantu kilang ngerembaika dagang sereta teknologi sida laban nengah ejensi baka tu mega bisi ngungkupka geran ngambika kilang tu bekualiti sereta ulih ngeluarka barang dalam kuantiti ke mayuh.

Advertisement