Anda di sini

Nembiak sekula dilalau enda empelitaka awak kena belajar

Advertisement

KENA ENGGAU MANAH: Rundi (tiga ari kanan) nyuaka bantu laptop 1Malaysia ngagai sebengkah sekula ti nerima bantu nya ba sekula Pelilih Menua Mit Sebauh.

BINTULU: Bala nembiak sekula ba menua tu kelebih agi ti diau ba menua pesisir ditangkan ambika semampai bebendar dalam sekula ambika pulai ke pemanah sida jemah ila, Ku Menteri Perengka Guna Mensia Mayuh (Bekal Karan Enggau Telekomunikasi) Datuk Dr Stephen Rundi Utom.

Ku iya, taja pen besekula di menua pesisir, sida enda patut ngasaika diri jauh tinggal ari nembiak ti besekula ba mengeri laban diatu Perintah Menua kelebih agi Opis Pelajar endang nyendiaka kereban sekula ti chukup sereta moden ba tiap bengkah sekula ba menua tu baik nya sekula primari tauka sekondari.

“Aku berasai lantang ati laban diatu, semua sekula udah ngembuan perengka ngajar enggau belajar ti chukup manah sereta nitihka perengka ti diguna semua sekula ba dunya ti pulaika pengelantang ngagai sida ba pengawa besekula, kokurikulum enggau main ,” ku iya lebuh ti bejaku ba pengerami Sukan Sekula Sekolah Kebangsaan (SK) Pandan ba Pelilih Mit Menua Sebauh empai lama tu tadi.

Ku iya, diatu bala apai nembiak tauka nembiak empu enda tau ngumbai diri enda ulih mujur dalam pengidup sida laban perintah udah ngaga atur sereta agih belanja ti chukup mayuh dikena ngaduka pemanah ikas pemandai bala nembiak ba menua tu.

Enti suba ku iya, sistem pelajar nya terit lalu enti enda pas dalam peresa lalu ngetu besekula.

Nyadi diatu ku iya, nembiak ti besekula kelebih agi ti diau ba buding ba tiap bengkah sekula endang diberi kelas tuisyen pechuma enggau pemakai ti chukup manah ngambika sida ransing agi besekula.

“Nya nunjukka perintah diatu endang enggau naka ulih mantu nembiak ngulihka tikas pelajar ti pemadu tinggi ngambika pulai ke pengelantang sida bulih pengawa enggau pengidup ti meruan jemah ila,” ku Rundi.

Taja pia ku iya, pengawa besekula tu ulih enda mujur enti bala nembiak begulai enggau bakih ke ngembuan ulah ti enda menuku.

Nya alai ku iya, bala apai indai patut selalu meratika ulah anak sida lalu selalu berandau enggau anak sida ba senentang mayuh bengkah pekara kelebih agi ti besangkut paut enggau pelajar sekula sida ngambika sida enda ngasaika diri diempina ke apai indai diri.

Ku iya, mayuh ari diatu apai indai ngeju ke tanggungpengawa ngajar anak sida ngagai pengajar ba sekula aja beduduk ti bekereja lalu nadai hari limpang begulai enggau bala anak di rumah.

“Enti nitih, bala apai indai nembiak patut selalu nanya bala anak sida senentang penanggul sida dalam sekula enggau kaul sida enggau bala kaban di sekula ambika sida ulih mutarka penanggur ti ditapi sida enggau jalai ti manah,” ku iya nambah.

Lebuh maya pengerami tu, urung iya 200 iku orang datai ngulu pengerami lumba  sekula tu nyengkaum bala pengajar, apai indai nembiak enggau nembiak sekula ditu empu.

Pia mega, Rundi bisi nyuaka geran bantu sepenyampau RM10, 000 ngagai SK Pandan lalu mega bantu Laptop 1Malaysia ngagai 3 buah sekula iya nya SK Pandan (20 iti), SK Labang (15 iti) lalu SK Sengian (10 iti).

Seketari Politik Kepala Menteri Victor Temengung Anggang entara ke bisi datai ngulu pengerami sehari nya.

Advertisement