Anda di sini

GGM ngeluarka affidavit minta dikemendar: Bolly

Advertisement

DIBEREKAT: Bolly (dua ari kiba) diapit Donald (kiba) enggau Solomon (kanan) merekat ‘plaque’ lebuh ngentapka Batu Pengingat ba palan endur numbuhka Gerija St Mathias, Tudan.

Peminta dipanggai ba Kot Perintah Besai ngapil ngambika leka jaku ‘Allah’ tau dikena ba pengarap bukai

MIRI: Gerempung Gerija Malaysia (CFM) udah ngeluarka affidavit minta Kot Perintah Besai ngemendarka raban Keristin sereta orang bukai ke ukai Islam, ngambika tau ngena leka jaku “Allah” enggau sekeda leka jaku Arab bukai.

Archbishop Anglikan Asia Tenggara Datuk Bolly Lapok madah, affidavit nya sebengkah ari pekara ti dikerandauka gerempung nya ba Kuala Lumpur pun minggu siti nyin tadi.

“Nengah aum nya, kami deka ngeletakka pekara tu ba endur ke betul, lalu diatu gerija udah ngeluarka affidavit minta ngapilka pekara nya ngagai Kot Perintah Besai.

Berebak enggau nya, kami arapka semua gerija di Malaysia nemu gaya ke nyadi diatu, sereta majak ngena leka jaku nya,” ku Bolly lebuh ke berandau enggau pemberita ari The Sunday Post kena malam Hari Lima tu tadi, pengudah bejadika Pengerami Makai Lemai Ngulihka Belanja ungkup Chapel St. Mathias Tudan.

Sama bisi ngulu pengerami nya, Archdeacon Solomon Chong, Vicar of Good Shepherd Lutong, Fr. Donald Jute, sekeda paderi, deacon sereta sab deacon ari Limbang enggau Miri.

Bolly ke mega Chairman Gerempung Gerija di Sarawak madah, taja pan Sabah enggau Sarawak enda ditagang ngena leka jaku nya, tang raban Keristin di Semananjung Malaysia din kena tagang.

Sepuluh ari 13 menua di Malaysia kelimpah ari Pulau Pinang, Sabah enggau Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya sereta Labuan ngembuan undang-undang kena nagang orang ke ukai Islam ngena leka jaku ‘Allah’ sereta 35 iti agi leka jaku Arab lebuh besembiang nyengkaum ngemansutka surat berita Al Kitab.

Kena 13 Oktober 2013, surat berita ti dikeluarka Gerija Katolik Malaysia ninting minggu ‘The Herald’ udah ditagang Kot Ngapil di Putrajaya ngena leka jaku ‘Allah’.

Bolly minta perintah mutarka pekara nya enggau lengkas seraya madah, ketegal pekara nya mayuh pekara nyadi ensiban ba ati orang Islam enggau ukai Islam di menua tu.

Kami enda tau enda meresi nama kami laban mayuh pekara ke nyadi ensiban ba ati orang ukai Islam enggau orang Islam.

Kami deka nempa pemanah nama kami sereta enggai ngemediska ati orang bukai nengah chara mantaika pekara ke amat sentang kami,” pia ku iya.

Nengah penerang nya mega Bolly madah, raban gerija ngarapka perintah besai bebasa, temegah sereta ingatka semaya ti enda nagang pengingin seseiku mensia milih jalai pengarap baka ke bisi dalam sempekat lebuh menua Sarawak enggau Sabah setuju begempung enggau Malaya numbuhka Malaysia dalam taun 1963.

Diatu bisi 1.6 miliun Bumiputera Keristin di Sabah enggau Sarawak besembiang ngena Bahasa Malaysia enggau jaku asal sida empu. Nya alai ungkup sida tu patut dipebasaka. Dua ari tiga bagi raban Keristin di Sabah enggau Sarawak megai batang pengarap nya di Malaysia.

Maya pengerami makai lemai nya, urung RM15,000 belanja ke diulih deka nyadika wang turu Chapel St. Mathias Tudan.

Mayuh macham main bisi dibantaika maya pengerami makai lemai nya baka ngajat, cherita lakun, tanda jalai pengarap, belagu sereta ngulihka tikit benasit.

DIKELALU: Bolly (di belakang betenggak marik) dikelaluka penatai iya ngena ajat.

Advertisement