Anda di sini

Semua genturung pengawa berumah diperambu disikapka taska

Advertisement

PENYIKAP TASKA: Rohani lebuh dikerandau pengarang berita pengudah nemuai ngagai tiga buah Taska di Petrajaya, ditu kemari seraya dikemataka Shamsudin.

KUCHING: Opis Menteri Pemansang Orang Indu, Ruang Bilik enggau Raban Bansa udah mantaika per­ambu ngambika palan Taska enda tau enda disengkaum dalam pelin pemansang baka dalam pemansang pengawa berumah.

Menteri iya, Datuk Seri Rohani Abdul Karim madah, pekara nya udah dikenataika ngagai Menteri Besai Datuk Seri Najib Tun Razak.

Iya madah, atur nge­mansangka Taska sebengkah ari Key Performance Index (KPI) opis menteri iya, seraya ngarapka perambu nya nyadi nyata.

“Aku udah berandau eng­gau pemesai kanan dalam opis menteri aku, kami ngasaika dalam pelin pemansang baka dalam pemansang pengawa berumah enggau ke bukai, Taska enda tau enda digaga sereta enggau rumah enggau Dewan Komuniti.

“Pekara tu udah dipadah sereta dikenataika ngagai Menteri Besai lalu iya udah beratika pekara nya begulai enggau PEMANDU,” ku iya lebuh dipinta nerangka silik pekara nya dalam aum pen­garang berita kemari.

Dulu ari nya Rohani matau seraya nemuai ngeyit ngagai tiga buah Taska di kandang menua di Petrajaya, Kuching ditu kemari.

Ngelama tu ku iya palan endur ngaga Taska ba gentu­rung pendiau bisi disedia tang begunaka timpuh lama endur digaga.

“Nya alai aku ngasaika diatu enda tau enda lebuh rumah tauka genturung pendiau digaga, Taska mega digaga sereta enggau maya Dewan Masyarakat sereta pereng­kahguna mensia mayuh ke bukai.

“Udah nya kitai minta pengemeran Taska bejalaika palan nya nyereta orang ti bebeli rumah nya bepindah ngagai genturung pendiau nya,” ku iya.

Kelimpah ari nya iya madah, atur ngemansangka Taska se­bengkah ari tanggungpengawa rama perintah lebih agi juluk perintah deka nentuka mayuh orang indu gawa lebuh mag­gai 2016.

“Juluk kitai ba taun 2016 deka meda 55 persin orang indu gawa tang kitai nadai nyendiaka sukung servis ke chukup. Nya alai kitai patut berengkah ari diatu baka ny­endiaka mayuh palan Taska,” ku iya.

Sama nyempulang Rohani kemari, Direktor Opis Peng­intu Pengelantang Raban Bansa Nengeri Sarawak Abang Shamsudin Abang Seruji enggai bala pemesai enggau pengereja pengawa JKMNS.

Advertisement