Anda di sini

Enda milih sapa nyadi KM Ke-5

Advertisement

KUCHING: Enda milih sapa ti nyadi Kepala Menteri (KM)  Ke-5, tang iya patut ulih terus mai pemansang kelebih agi ari ke udah sereta ngembuan enggau ngemeratka ulah ti sama bela ngagai tetiap pupu bansa.

Penghulu Philip Entawan, 64, lebuh dikerandau madahka iya enda ngira sapa dipilih megai perintah iya tetap nyukung.

“Enda milih sapa dichirika nyadi Kepala Menteri nganti Pehin Sri Abdul Taib Mahmud, aku sereta semua kitai patut sereta deka meri sukung.

“Kitai ngarapka Kepala Menteri ke baru nya ulih mai pemansang lebih manah ari ke udah sereta enda bechiping bansa. Enti manah iring udah tentu kitai ti nyadi rayat deka gaga sereta lantang ati,” ku Philip.

Pemanah, pengelandik enggau penemu Pehin Sri Abdul Taib Mahmud ti ngiring nengeri Sarawak tetap dikenang sereta dikeingat rayat enda ngira pupu bansa taja pan iya ngetu nyadi Kepala Menteri.

Pemansang ke dibai dalam timpuh 33 taun udah nyadi Kepala Menteri chukup ngemuaska ati rayat nyengkaum rebak baru diatu.

James, 28, ti asal ari Ulu Paku Betong, lebuh ditanya penemu bekaul enggau Pehin Sri Abdul Taib Mahmud ti deka ngetuka diri nyadi kepala menteri.

Iya seiku ari rebak baru madahka diri temegah ati ngagai pemansang ti udah dibai Taib.

“Terima kasih ngagai Kepala Menteri (Taib) laban ti udah chakah ngemansangka menua Sarawak.

“Ba penemu aku empu, aku endang bepuas ati ngagai semua ti dikereja sereta diberi iya (taib), semua nya endang chukup,” ku iya lebuh dikerandau pengarang berita ditu kemari seraya melaba sereta bepenemu Menteri Pengawa Berumah Datuk Amar Abang Johari ulih mangku penuduk nyadi Kepala Menteri Ke-5.

Nambahka nya, Dayangku Intan, 51, bepenemu penganti Kepala Menteri Pehin Sri Abdul Taib Mahmud ngembuan pengelandik megai tanggungpengawa nyaga pengelantang rayat enggau pemansang nengeri.

Ku iya, taja pan berasai sinu ati Taib ngetu nyadi Kepala Menteri tang kitai patut mega ngasaika iring orang bukai.

“Bisi mega berasai sinu iya (Taib) ngetu nyadi kepala menteri, tambah mega urung 33 taun iya udah nyadi kepala menteri, tang kitai patut meri peluang ngagai orang bukai tauka orang baru.

“Kitai mega ngarapka enda ngira sapa dipilih nampung pengawa iya nyadi kepala menteri ila, orang nya ulih mai kitai lebih maju ari ti udah, ke agi tinggal terus dikemajuka lalu orang di menua pesisir mega dibantu,” ku Intan lebuh dikerandau pengarang berita kemari.

Iya mega bisi peragam ati diri sereta bepenemu Menteri Dagang Temuai Datuk Amar Abang Johari ulih dichirika nyadi kepala menteri beduduk ari apai Abang Johari suba kala nyadi kepala menteri.

“Ba penemu aku empu, aku ngasaika Abang Johari ulih dichirika nampung pengawa nyadi kepala menteri laban kelimpah ti mayuh peneleba sereta senang deka begulai enggau rayat, iya mega bisi pengelandik baka apai iya,” ku Intan.

Hari Enam apin lama, Kepala Menteri Pehin Sri Abdul Mahmud madahka diri deka ngetu nyadi kepala menteri ba ujung bulan Februari tu.

Majlis Tertinggi PBB (Parti Pesaka Bumiputera Bersatu) meri kuasa ngagai Pehin Sri Abdul Taib Mahmud milih Kepala Menteri baru ti nganti iya.

Tiga iku nama ti dikaitka nganti iya nyadi Kepala Menteri iya nya Sapit Presiden PBB ti mega nyadi Menteri Pengawa Berumah Datuk Amar Abang Johari Tun Openg, Mandal Presiden Kanan PBB Datuk Amar Awang Tengah Ali Hasan enggau Ketuai Pemadah PBB Tan Sri Datuk Amar Adenan Satem.

Advertisement