Anda di sini

Bisi 41 iku injinir ari Iraq Shell neleba diri di Borneo Tropical Rainforest Resort ditu

Advertisement

PENGELALU: Staf Borneo Tropical Rainforest Resort bemainka rengka muzik asal dikena ngelaluka penatai raban sida ari Iraq Shell ti betuaika Mr Ravish (tengah).

NGUJI PENELEBA: Raban Iraq Shell nguji peneleba diri ngayuhka rakit ti digaga sida.

SEBENGKAH PENGELANDIK: Kos ‘Low rope’ sebagi ari peneleba ti dipelajarka sida maya nya.

MIRI: Kena 3 Februari 2014, seraban 41 iku injinir Shell ari Iraq betuaika Mr Davish udah mutus belatih ngelama 5 hari 4 malam ba The Borneo Tropical Rainforest Resort.

Palan nya ke agi dikelingi kampung, udah dipilih sida endur bejalaika mayuh bengkah pengawa luar sereta nempa pemanah tim.

Mr Ammar, seiku injinir ke enggau ba latih nya madahka, “There is not enough words to describe Borneo Tropical Rainforest Resort Miri. Tu meh keterubah endar aku datai ke Miri.”

“Palan tu manah  amat endur nemuai. Aku nengah pejalai sepenyauh urung 7,900 km, baru datai ba endur tu. Chalet ditu manah amat dipeda laban ke digaga kayu, tambah mega palan manah amat. Aku enda nemu, kati ku asai ngenyauhka diri bandaraya ke ingar sereta nguji idup asai orang ke kelia menya,” ku iya.

Ku Ammar, penyiru bala pengereja pengawa sereta pemanah servis dia, ngasuh sida ngasaika diri diau ba palan ke mar ti dikelingi kampung.

“Aku deka ngelaluka sesapa ke bedau kala nemuai ngagai palan tu, aram datai meh kitu ngambika kitai meda pemanah rampa menua ditu ,” ku iya.

Advertisement