Anda di sini

Projek sepital baru nya ‘sakit’, enda betul

Advertisement

Renggat keterubah udah tembu 100 peratus lalu diatu pengawa nya ba renggat kedua

KUCHING: Renggat kedua projek ngaga Sepital Sri Aman ti baru di Kejatau udah berengkah dipejalaika, beduduk ari renggat keterubah projek nya udah tembu 100 peratus.

Nya alai ku Menteri Muda Pengerai Mensia Mayuh, Datuk Dr. Jerip Susil madah, pekara tauka penerang ti dipadahka Ketuai DAP pampang Sri Aman bekaul enggau projek sepital baru nya ke ‘sakit’, enda betul.

Renggat keterubah projek nya ku iya, mungkur pengawa nyendiaka palan, sistem parit enggau nambun tanah ngambika tanah nya padat merempit sereta likun endur ngaga sepital nya.

“Diatu, kami udah ba renggat kedua ngaga projek nya. Renggat kedua tu nyengkaum ngaga rumah ti udah dikemendarka ungkup sepital nya.

“Nambahka nya, diatu kami mega benung ngatur tinda lalu ngarapka ulih tembu enggau lengkas. Nya alai diatu projek tu ulih dipejalaika nitih prosedur, iya nya tinda tebuka deka dipejalaika.

“Penembu projek tu ila bepanggai ba tinda, laban projek selalu iya patut ditembuka dalam timpuh entara 24 ngagai 36 bulan tauka dua ngagai tiga taun pengudah tinda sereta projek diberi ngagai kunteriktor ke dipilih.

“Ke bendar, projek ngaga sepital baru Sri Aman nya nitihka perambu ke udah ditetapka, enda betangguh tauka laun. Nya alai penerang ti dipadahka sida (DAP) nya enda betul,” ku iya madah ngagai Pengarang Berita.

Dr. Jerip meri penerang nya lebuh ditanya bekaul enggau projek ngaga sepital baru Sri Aman.

Dalam surat kabar apin lama, Leon Jimat Donald (Ketuai DAP pampang Sri Aman) madah, semina 28 peratus aja tanah udah ditimuk dalam kandang tiga taun tauka semina 14 ikar ari 50 ikar tanah ke deka endur ngaga sepital baru nya udah tembu ditimuk tanah.

Iya (Leon) madah, penyampau bangunan ke deka ba projek nya mega deka dikurangka ari lapan buah ngagai empat buah aja.

Dr. Jerip lebuh ditanya pengamat berita penyampau bangunan dalam projek nya dikurangka, iya madahka;

“Semua nya enda betul, ke bandar, semua perambu ngaga sepital baru nya udah dikemendar sereta deka dipejalaika laban kitai enda ulih ngurangka utai ti udah dikemendarka.

“Enti kitai ngubah pekara ti udah dikemendar nya deka meri ngenusah tauka ngeruga projek. Nya alai nama ke dipadahka sida nya (DAP) endang enda betul,” ku Dr. Jerip.

Kelimpah ari nya, Direktor Opis Pengerai Nengeri Sarawak, Datuk Dr. Zulkifli Jantan lebuh ditanya pasal pekara ti sama, iya madah, renggat keterubah projek sepital baru Sri Aman nya udah 100 persin tembu.

“Pejalai projek Sepital Sri Aman ti baru, ke diatu renggat keterubah baka bekaul enggau nimuk tanah udah tembu 100 persin sereta udah diberi ngagai Opis Menteri Pengerai Malaysia (KKM).

“Bekaul enggau pengawa nambun tanah endang begunaka timpuh setaun lebih laban kitai deka ke tanah nya merempit tegap.

“Aku arapka projek ngaga sepital baru Sri Aman nya berengkah dipejalaika taun tu, taja pia nya bepanggai ba Opis Kereja Raya Malaysia,” ku Dr. Zulkifli.

Advertisement