Anda di sini

Kami enda nemu sapa YB ke ngarika sitak tu

Advertisement

Anang kenu nemu mantu, kenyau penusah nya nyenguk orang ke tasah pan enda kala

KUCHING: Seraban lapan ruang bilik ke dituntung penusah angus ba hari kedua pengerami ngintu Taun Baru China tu tadi, sebanaka sapa pengari rayat (YB) ke nguasa sitak Sungai Apong?

“Kami enda nemu sapa YB ke ngarika sitak tu? Kami enda kala meda iya nyenguk penusah ke ditapi rayat di Kampung Sg Apong diau,” ku seiku ari sida ke tasah nya.

Peranak dia mega enda puas ati meda servis ke dipejalaika YB nya sereta sebana enda kala meda pengari rayat nya.

Seraya madahka pengelama diri udah nguan genturung pendiau dia, sida berasai enda lantang ati enggau ulah YB ke enda penyiru ke rayat.

“Sekeda kami udah nguan kandang menua tu pengelama 15 taun…kati YB nya enda ngelala rayat ke dipegai iya.

“Ba penemu kami YB tu, orang ti enda dikelala…sapa iya pan kami enda nemu. Anang kenu iya nemu nyenguk rayat, indah maya hari besai pan kitai enda kala meda mua mata iya,” ku seiku ari sida madah ngagai Kaban Nembiak Pusat SUPP apin lama ke udah.

“Sehari tu, kami berasai gaga nerima penatai Kaunsilor Tan Kai. Ukai semina nya aja, kenyau ari hari keterubah kami dituntung penusah tu, iya kisuk betelefon ngagai ejensi ke bekaul ngambika bantu ulih dikenatai enggau jampat taja pan maya penyadi nya hari balat panas sereta begulai enggau kami ngetatka daing api,” ku sebana ari sida ke tasah nya.

Tan Kai ke mega chairman Pusat SUPP begulai enggau SUPP Pending nyenguk raban sida ke dituntung penusah angus nya seraya nyuaka bantu.

“Taja pan SUPP enda mujur maya pengawa bepilih ke udah tang kami deka seruran ngemeratka rayat sereta deka mantu sida enggau sebarang chara,” ku Tan Kai.

Berebak enggau nya, Tan Kai mega ngatur jalai ngulihka flat ke ngembuan suwa murah.

“Sekeda ari sida tu diau ngulai kaban belayan tauka mulaika diri ngagai tempat asal sida,” tandu iya.

Advertisement