Anda di sini

Tekat hidro Baleh, Baram deka sereta digaga: Taib

Advertisement

PENERANG: Taib (dua kanan) mendingka penerang ari Wong (tengah) seraya dikemataka (ari kiba) Ragad, Jabu, Abang Johari (belakang) enggau Abdul Hakim.

Pengawa nya dikena napi peminta kompeni besai ti udah mayuh merambu beranakka puku dituSIBU: Perintah nengeri udah ngaga pemutus deka ngaga tekat ai Baleh enggau Baram sereta, ukai bererenggat baka ti diperambu sebedau tu.

Kepala Menteri Sarawak Pehin Sri Abdul Taib Mahmud madah, pemutus nengeri nya digaga dikena nyaga ati orang ti beranakka puku ba Projek Kuasa Tau Dikena Baru Sarawak (SCORE) lebih agi baka ari menua Jipun, Korea enggau menua Timur.

“Sebedau tu perintah nengeri merambu ngaga tekat ari Baram enggau Baleh nengah chara berenggat.

“SCORE nerima sambut ti manah lalu mujur matak RM28 billion ari pengawa beranakka puku ari lima bengkah kompeni besai.

“Kitai mega diatu benung ngelubahka peminta bala orang beranakka puku bepun ari kitai suntuk bekal kuasa karan,” ku iya.

Iya mantaika jaku tu maya bejadika pengerami Pra-Bejadi University College Of Technology Sarawak (UCTS) ditu, lemai kemari.

Pengerami nya mega disempulang bini Taib Puan Sri Ragad Kurdi Taib, Sapit Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang, Menteri Wang II ti mega Chairman UCTS, Menteri Pengawa Berumah Datuk Amar Abang Johari, Menteri Opis Kepala Menteri Datuk Adenan Satem, Sapit Menteri Pemansang Menua Pesisir enggau Kandang Menua Datuk Alexander Nanta Linggi, Ketuai Sekretari Kepala Menteri Abdullah Saidol, Sapit Chanselor UCTS Datuk Dr Abdul Hakim Juri enggau bala pemesai perintah bukai.

Taib ti mega Menteri Wang madah, penanggul suntuk bekal karan deka diputar taun ti deka datai bepun ari penembu tekat ai Bakun enggau tekat ai Murum.

Bakun ulih mekalka 2,400 megawatt karan lalu Murum 944 MW.

Tekat ai Baram enggau Baleh ila ulih mekalka kuasa entara 1,000 ngagai 2,000 MW ti dikena industri ari SCORE.

“Kitai ngarapka 20 taun ti deka datai SCORE ulih matak US$200 billion ari pengawa beranakka puku,” ku iya.

Ba pekara ke sebaka Taib madahka projek ngaga hotel enggau rumah ungkup orang ke gawa di Samalaju benung dipejalaika.

“Tiga taun ti deka datai, kitai ulih ngaga rumah ungkup 15,000 iku orang ke gawa dalam menua ke bungkur Score,” ku iya.

Bekenangka university, iya madahka diri andal palan nya ulih nyediaka orang gawa ba pemansang SCORE.

“Aku pechaya ba taun 2017 ila, university tu ila deka ngembuan 5,000 iku nembiak,” ku iya nambahka baru.

Ba pengerami tu UCTS mega betukar sempekat pemereti ati (MoU) enggau raban kerejasama ke bukai kelimpah UCTS nerima bantu skolarship RM1 milliun ari Titanium Project Management Sdn Bhd.

NYAUP PEMANSANG PELAJAR: Chris Chung(kanan) ngarika Titanium Project Management Sdn Bhd nyuaka replika chek ngagai Abdul Hakim (kiba) seraya dikemataka Taib, Wong, Jabu enggau Satem sereta sida ke bukai.

Advertisement