Anda di sini

Pengawa nyiri ketuai raban bansa ngemanahka sistem pentadbiran

Advertisement

BINTULU: Pengawa nyiri ketuai raban bansa deka mantu pengelandik enggau penau perintah ba atur pengawa ngemanahka sistem pentadbiran ti udah bisi.

Residen Bagi Menua Bintulu Muhamad Yakup Kari madah, dua pekara ti dikemeratka dalam atur pengawa nyiri ketuai raban iya nya, ngenegapka pentadbiran enggau mantu pentadbiran perintah ngelangkar baru sereta sama begulai mutarka penanggul rayat.

Ku iya, sekalika temenggung, pemancha tauka penghulu, sida nya orang ti amat beguna sereta diguna ngambika seruran semak enggau Opis Residen enggau Opis Pelilih Mit Menua, mutarka penanggul rayat.

“Kaul enggau opis pentadbiran enda tau enda rat,” ku iya lebuh ti meri jaku lalau bekaul enggau tanggungpengawa bala ketuai raban bansa sereta pengawa nyirika penghulu raban bansa China di Bilik Sri Bintulu Wisma Residen, Hari Empat apin lama.

Nandu baru, penanggul rayat ti bekaul enggau nikah, probet (tanah) enggau sekula anak ke bisi kaul enggau perintah mega begunaka ketuai raban bansa.

“Ketuai raban bansa ukai semina mendingka penanggul rayat tang mega nyangkaum ngenataika penerang pemansang ngagai rayat.

“Beduduk ari pekara nya, ketuai raban bansa patut nambahka penemu pasal pemansang, sosio-ekonomi enggau adat ke bisi,” ku iya.

Kelimpah ari nya, Yakup madahka ketuai raban bansa patut numbuhka komiti pengelikun enggau pengelantang, ngambika bisi komiti ti megai tanggungpengawa lebuh bisi penusah nyadi.

Bepelasarka polisi nya, pangkat baru dalam raban bansa China iya nya Penghulu ti dikemendarka perintah nengeri endang senutuk amat, ku iya.

Pangkat ketuai raban bansa China ti endang udah bisi dalam raban bansa China iya nya temenggung, pemancha enggau kapitan.

Ngenang pekara bukai, residen nya minta ketuai raban bansa mantu pentadbiran bagi menua Bintulu nentuka adat pupu bansa dikunsi, diidup sereta dijaga enggau manah.

Dulu ari nya pengawa nyuaka setipikit chiri penghulu ngagai seiku orang dagang, Dato Chai Shong Phian.

Advertisement