Anda di sini

Perundingka pengalus GST di Sarawak, Sabah: Ahmad

Advertisement

MINTA PERUNDING: Ahmad disempulang Abang Johari (kiba) dalam aum pengarang berita madahka mekanisma GST di Sarawak enggau Sabah deka diperunding sebedau dikemeranka taun 2015. — Gambar Chimon Upon

Sebedau atur nya berengkah dipejalai kena bulan April 2015, mekanisme nya patut diserenih sebedau ngenusahka rayat

KUCHING: Perintah besai enggau nengeri deka berundingka mekanisme sereta ngiga jalai alus bekaul enggau isu Chukai Barang enggau Servis (GST) di Sarawak enggau Sabah, sebedau dikemeranka taun 2015.

Sapit Menteri Pekara Wang, Datuk Ahmad Maslan madah, pekara nya diperundingka baru ngambika enda ngenusah rayat.

“Menteri Pekara Wang (Datuk Seri Najib Tun Razak) enggau Menteri Pekara Wang Kedua (Datuk Seri Ahmad Husni Hanadzlah) udah nemu pekara tu, udah tu aum entara perintah besai enggau nengeri deka diatur dikena ngaluska isu tu.

“Kitai enggai ngenusahka rayat, nya alai kitai begunaka mekanisme lalu mekanisme nya deka diperunding antara perintah besai enggau nengeri,” ku iya.

Ahmad mansutka pekara nya dalam aum pengarang berita ditu kemari, pengudah meri licha pasal Rahsia Bajet 2014 ba Majlis Penutupan Seminar Pemerkasaan Ekonomi Nasional (PENA) Renggat Nengeri Sarawak ti diatur ba Majma’ Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah (Dewan Kompleks Islam Sarawak).

Pengerami nya dipenyadika Menteri Pengawa Berumah Datuk Amar Abang Johari Tun Openg ti ngarika Kepala Menteri Pehin Sri Abdul Taib Mahmud.

Ambika banding ku iya nandu, diatu bepelasarka pekara 95B Perlembagaan Pesekutuan perintah Sarawak ke mayar chukai baka Crude Palm Oil (CPO) enggau chukai jual ke patut.

Tang ku iya, enti nyema GST dipejalaika ila, ti diketukuka iya nya chukai jual perintah besai enggau chukai servis perintah besai.

Dulu ari nya lebuh bejaku ba pengerami nya, Abang Johari madah, perinta nengeri minta diperundingka perintah besai bekaul enggau chara ngaluska mekanisme bejalaika GST ngambi perintah nengeri ulih nerima asil baka ti diterima diatu.

“Bekaul enggau GST enti ari segi menua Sarawak, nya (GST) patut dialuska agi mekanisma sebedau dikemeran, laban dalam Perlembagaan Malaysia perintah nengeri Sarawak diberi kuasa ba pengawa ngumpul chukai servis enggau jual ba sekeda servis enggau produk ti dikeluarka nengeri tu.

“Kitai arap bendar dua iku pemesai iya nya renggat nengeri enggau pusat deka bulih pemutus mekanisma ti engkeman,” ku Abang Johari ti mega nyadi Menteri Dagang Temuai madah dalam aum pengarang berita ti sama kemari.

Kelimpah ari nya, Ahmad lebuh ditanya bekaul enggau perambu program bekaul enggau GST renggat nengeri Sarawak, iya madahka isu GST deka diterangka serata Sarawak ngambika rayat lebih mereti pasal pekara nyan.

Nitihku iya, piak opis, ejensi, peribit tauka Gerempung Ukai Dikuasa Perintah (NGO)sereta nyangkaum rayat renggat parlimen enggau bagi menua patut betanya ngagai Opis Kastam Nengeri Sarawak ti diberi kuasa ngumpul GST ke ulih meri penerang (pasal GST).

“Raban ari opis menteri pekara wang enggau opis kastam udah ditumbuhka ngambika meri penerang silik ngagai orang mayuh pasal GST.

“Meri penerang pasal GST di serata nengeri Sarawak deka dipejalaika enggau tumu sebedau dikemeranka kena 1 April 2015 ila.

“Penerang silik pasal GST mega tau dipeda ba www.customsgst.gov.my,” ku Ahmad.

Bisi dalam aum pengarang berita nya kemari, Direktor, Unit Perancangan Negeri, Opis Kepala Menteri ti mega nyadi Chairman PENA Renggat Nengeri Sarawak, Datu Ismawi Ismuni; Menteri Muda ba Opis Kepala Menteri (Pemansang Orang Dagang Bumiputera) Datuk Naroden Majais enggau ke bukai.

Advertisement