Anda di sini

Perundingka bayar pinchin ke diterima kami

Advertisement

Penyampau ti diterima kami enda tetapika tating pengidup ke majak tinggi diatu

SRI AMAN: Dua iku pengereja pengawa perintah ke udah pichin gawa minta perintah nikika penyampau bayar pinchin ngagai raban orang ke udah pinchin di menua tu, laban ungkus pengidup diatu majak tinggi.

Seiku orang ke udah pichin gawa printah ti dikelala enggau nama Pikau Angam madah, orang ke udah gawa ngelui 25 taun enda patut nerima pinchin entara RM400 nyentuk ke RM500 sebulan, taja pan diatu udah ditikika manggai ba RM720 sebulan.

Ku iya, orang ke nerima pinchin RM 720 sebulan diatu semina ditikika 2 peratus aja, taja pan sida udah gawa ngelui 25 taun tang orang ke baru pinchin diatu nerima penyampau ke jauh besai agi ari nya, taja pan sama bela gawa ngelui 25 taun.

Ku iya, penyampau bayar pinchin nya patut ditikika mimit agi enti dibanding enggau penyampau bayar pinchin ke diterima diatu ti semina ditikika 2 peratus aja, laban ungkus pengidup sesehari majak besai,” ku iya.

Pikau berengkah gawa perintah kena 27 September 1968 sereta pichin kena 27 Disember 2007.

Errol Empaga, ke mega udah pinchin gawa perintah arapka perintah ngemeratka pekara tu sereta berundingka chara mantu orang ke udah pichin.

“Raban orang ke udah pichin gawa perintah patut dikemerat sereta ditikika penyampau bayar pichin, laban orang ke baka kami endang lama endar udah gawa ba perintah suba.

“Orang ke gawa enggau perintah diatu ditikika gaji belabuh ari RM80 nyentuk ke RM350. Nama kebuah, kami ke pinchin gawa perintah enda ditikika penyampau bayar pinchin ngelui ari 2 peratus,” ku iya ke berengkah gawa enggau perintah kena 5 Disember 1963, sereta pinchin kena 3 Disember 2000.

Ku iya nandu, laban menua diatu majak maju, tikas pengidup pan majak tinggi, nya alai duit pinchin ke diterima kami ngelama tu enda chukup dikena napi ungkus pengidup ke majak besai baka diatu,” ku iya.

Advertisement