Anda di sini

Operator kantin sekula patut ngayanka tanda rega barang

Advertisement

SIBU: Opis Menteri Pelajar dipinta ngenetapka semua orang ti muka kantin di sekula ngayanka tanda rega ba barang pemakai ke dijual sida nitihka rega tinda ti udah dikemendar.

Serakup Pengajar Bumiputera Sarawak (KGBS) kemari madah, pekara nya deka ngasi agi ari ti arapka Pemesai Opis Pelajar Pelilih Mit, Prinsipal enggau Kepala Pengajar matau rega pemakai ke dijual ba kantin sekula.

“Enti nembiak sekula tetemuka rega pemakai nya dijual mar agi ari rega ke diayan tauka enda dipandangka, KGBS minta sida ngeripot pekara nya ngagai Prinsipal tauka Kepala Pengajar.

“Enti Prinsipal tauka Kepala Pengajar nerima sebana senentang pekara nya, KGBS arapka sida lalu ninggang ukum tauka mutarka pekara nya enggau naka pengelengkas,” ku presiden serakup nya, Ahmad Malie.

Menteri ba Opis Menteri Pelajar, Datuk Seri Idris Jusoh udah minta Pemesai Opis Pelajar Pelilih Mit, Prinsipal enggau Kepala Pengajar matau rega pemakai ke dijual di kantin sekula.

Ku Ahmad, sida enda setuju enggau penemu Idris laban enda ulih nyapai juluk ti dikedeka, tang nambahka pemerat tanggungpengawa ngagai sida nya.

KGBS minta semua orang ke muka kantin ulih nitihka atur mandang rega pemakai, enti sida deka minta tinda muka kantin di sekula.

Presiden Serakup Pengajar Sarawak (STU) Jisin Nyud madah, raban sekula patut suah bejalaika pengawa matau rega pemakai ke dijual di kantin sekula.

“Lebuh ke matau nya sida mega patut nentuka kantin nya nyual pemakai enggau rega ke baruh, ulih dibeli sereta nyual pemakai ti manah ke pengerai nembiak.

Kelimpah ari matau pengawa ngayanka rintai rega pemakai ngagai bala nembiak, sida mega patut beratika pemeresi enggau pengelikun kantin nya ke nembiak, ku iya.

Iya minta orang ti muka kantin nya ngemanahka perengkaguna di kantin sereta nyual pemakai enggau rega ke baruh.

“Enti kantin nya ngembuan perengkaguna ke chukup sereta nyual rega pemakai ke ulih dibeli, nadai kebuah nembiak enggai makai sereta ngenatka diri ba kantin nya,” pia ku Jisin.

Advertisement