Anda di sini

SUPP semina dipinta malas surat: Sim

Advertisement

MERI PENERANG: Sim (tiga kanan) sereta ketuai SUPP ke bukai meri penerang ngagai urung 100 iku ketuai ari lima pampang pati di Kuching.

Madahka kebuah parti enda patut dikinsil, nya alai kaban parti dilalau enda bejaku nitihka asai ati tang meri penemu mutarka pekara nya

KUCHING: Parti Sa’ati Rayat Sarawak (SUPP) enda dikinsil pengerejista ba Opis Pengerejista Gerempung (ROS), tang diberi timpuh 30 hari malas tauka meri surat nunjukka kebuah parti nya enda patut dikinsil (pengerejista).

Pekara nya dipadahka Sekretari Besai Prof. Dr. Sim Kui Hian ngagai pengarang berita ba Indu Opis SUPP ditu ngalih hari kemari.

Iya madah, timpuh 30 hari nya berengkah ari 6 Januari 2014 maya surat ari ROS taja pan surat nya diterima SUPP kena 8 Januari 2014.

“Kaban parti anang ngumbai parti tu udah dikinsil pengerejista, laban kitai diberi dalam timpuh 30 hari malas surat tauka meri surat ti madahka kebuah parti enda patut dikinsil ba ROS.

“Diatu raban pengemeran undang-undang benung nyendiaka saut nitihka undang-undang, lalu kami arap bendar bisi kes undang-undang ti manah dikena nyaut. Nambahka nya tentu mega bisi saut politik.

“Nya alai semua kaban parti patut terus begempung lalu anang nitihka asai ati, isu dalam parti deka diputarka enggau naka ulih,” ku iya pengudah meri licha tauka penerang ngagai semua ketuai ari lima pampang SUPP di mengeri Kuching kemari, bekaul enggau pekara nya.

Urung 100 iku ketuai ari lima pampang SUPP di Kuching nyengkaum ari pampang Kuching, Kota Sentosa, Pending, Batu Kawa enggau Batu Lintang.

Kemari iya madahka penerang ke sama mega deka diatur SUPP di Miri seharitu, ngambika ulih meri penerang ngagai kaban parti di Miri bekaul enggau parti sereta kaban parti.

Lebuh bejaku enggau pengarang berita kemari iya mega madahka pampang Piasau enggau Bekenu ti dikinsil pengerejista ba ROS Kuala Lumpur mega diberi timpuh ngapil tauka surat kebuah enda patut dikinsil, dalam timpuh ke sama.

Parti SUPP ti nerima surat ari ROS Kuala Lumpur ti ditulis haribulan kena 6 Januari diterima parti kena 8 Januari madahka pampang Bekenu enggau Piasau dikinsil pengerejista.

ROS dalam surat ke bukai mega minta SUPP Pusat nyaut surat ti madahka kebuah parti nya enda patut dikinsil pengerejista.

Kelimpah ari nya, Sim ngarapka orang mayuh di luar ti deka bekunsi penemu chara mutarka penanggul dalam parti patut terus datai betemu enggau SUPP, tang ukai meri penerang nengah surat kabar.

Iya madahka mayuh bendar orang ti meri penemu dikenataika nengah surat kabar.

“Aku seruran bisi sereta ulih betemu enggau sesapa ti deka bekunsi penemu tauka buah runding.

“Enti amat bebendar deka nulung nengah bekunsi penemu patut terus ngagai parti tauka endang bisi kebuah kediri empu lalu bejaku ngagai orang mayuh,” ku iya.

Berebak enggau tu iya minta semua kaban parti sereta ketuai parti, ketuai raban bansa China enggau kebukai ti bekaul patut terus bejalaika pengawa ke rayat.

Advertisement