Anda di sini

JKR Sarawak bejalaika tujuh projek infrastruktur taun tu

Advertisement

Tu mungkur ngaga lurung endur begelih enggau ngemanahka Jalai Pan Borneo, ku Fadillah Yusof

 

ENGGI NUAN: Fadillah nerima baju main bol S.P.A FC ari Sapit Chairman Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Datuk Segarajah Ratnalingam (kiba), pengudah bejadika Karnival Kerjaya. — Gambar Tan Song Wei

KUCHING: Opis Menteri Kereja Raya Malaysia deka bejalaika tujuh projek insfrastruktur di Sarawak ti nyengkaum ngemanah jalai enggau ngaga alur tauka lurung endur begelih, ti disengkaum dalam Jalai Pan Borneo.

Menteri iya, Datuk Fadillah Yusof madah, perintah deka bejalaika pengawa ngemanahka jalai alun di Sarawak nitihka ti lebih dikemerat tauka ditentuka perintah nengeri.

Iya madah, nengah agih belanja ari perintah besai dikearapka projek jalai alun ti deka dipejalaika di nengeri tu ulih bejalai enggau lanchar.

“Ba taun 2014, baka ti udah dipadahka ungkup semua belanja ti udah diagih dikena ngemanahka Jalai Pan Borneo iya nya RM267 juta ti nyengkaum RM50 juta. Lalu ba bajet 2014, Menteri Besai ngungkupka belanja tambah RM500 juta.

“Diatu kitai udah berengkah ngaga 95 lurung kena begelih (berengkah ari Simpang Lubok Antu ngagai Simpang Betong) ba kandang endur ke suah penusah bebadi nyadi di pelilih menua Betong, perintah nengeri udah ngenataika peminta RM20 juta lalu kitai udah ngungkupka RM5 juta.

“Projek taun tu mega ngemanahka Jalai Matang (eMart) ke Stapok ngagai empat lurung nyengkaum Jematan ketiga di kandang menua Petra Jaya ti nyambungka Matang enggau Batu Kawa, ke diatu benung nentuka sapa bagi konsultan ngambika udah nya ila ulih nentuka sapa tinda jalai enggau jematan,” ku iya.

Fadillah ti nyadi Kaban Parlimen Petra Jaya mansutka pekara nya lebuh dikerandau pengarang berita pengudah bejadika Karnival Kerjaya ti diatuar Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) ba Stadium Perpaduan ditu kemari.

Nitihku iya antara projek bukai ti dipejalaika ba taun 2014 nyengkaum ngemanahka Jalai Tanjung Kidurong ke Taman Perindustrian Samalaju 16 KM ngagai empat lurung ti begunaka belanja urung RM120 juta.

Jalai Tedungan ke Pandaruan Limbang deka dikemanah ngagai R5 enggau ngemanahka Jalai Mengkalap ke Sindumin di Lawas ngagai R5, kededua projek nya disengkaum dalam Jalai Pan Borneo.

Nambahka nya Jalai Kuching-Serian ti pemajai lapan kilometer iya nya Batu 10 ngagai Batu 15 deka dikemanahka ngagai empat lurung, mega diesengkaum dalam Jalai Pan Borneo ti dipejalaika dalam taun 2014.

Kelimpah ari nya Fadillah madahka lapan projek jalai alun di Sarawak udah tembu digaga dalam taun 2013.

Lapan projek nya nyengkaum Jalai Tun Jugah/Jalai Song Interchange, Kuching ti beungkus RM55 juta; Jalai Pujut 7-Tudan, Kuala Baram, Miri (ungkus RM130 juta); jematan meraka Sg Pandaruan ti nyambung ke Brunei enggau Limbang (ungkus RM46 juta).

Projek jematan Sg Tabuan ti beungkus RM60.2 juta (di Jalai Mambong-Sejingkat) ti dikemanahka ari dua ngagai empat lurung; projek Jalai Kuala Tatau/Kuala Serupai/Kuala Balingian Fasa 1 sepemanjai 15 KM (ungkus RM40 juta); jalai ari Rumah Kita/Ugap ke SK Rantau Panjai, Kapit sepemanjai 6KM (RM60 juta) enggau Rumah Kediaman Persekutuan Mukah ti beungkus RM4.93 juta udah tembu digaga dalam taun 2013.

Taja pia ku iya sebengkah projek ti bedau tembu dalam taun 2013 sereta deka terus digaga dalam taun 2014.

“Projek ke bedau tembu digaga dalam taun 2013 iya nya ngaga jalai penyambung ngagai Pusat Pentadbiran Persekutuan di Matang Fasa, ti dipejalaika kontraktor ZECON.

“Projek nya deka ditembuka taun tu, aku empu deka matau pejalai projek dikena ngenukuka projek nya ulih tembu digaga,” ku Fadillah.

Kelimpah ari nya iya madah, ba taun 2013 Opis Kereja Raya Sarawak nerima RM241,534,400, lalu udah dipelanja 95 persin.

Advertisement