Anda di sini

Sebana mensia mayuh patut nyadika pengeransing bejalaika pengawa

Advertisement

SIBU: Raban Penyah Pe­nusah enggau Pengerara Api (BOMBA) patut bemalinka jaku sebana mensia mayuh nyadika pengering eng­gau pengeransing bejalaika tanggungpengawa enggau badas.

Ketuai BOMBA Zon 4 Sibu Abdul Mutalib Rashid ma­dah, suah agi mensia mayuh enda tepantup ati enggau pengawa BOMBA maya bisi penusah nyadi lalu jauh agi ke beterima kasih.

“Jarang kitai ninga mensia mayuh bepuas ati taja kitai naka alah bebendar maya bejalaika pengawa.

“Tang tu patut nyadika pengeransing kitai bejalaika tanggungpengawa. Kitai ukai gawa ketegal minta timbal ari pemendar gawa tang ketegal tanggungpengawa kitai nyadi kaban BOMBA,” ku iya.

Iya mantaika jaku tu maya pengerami nyuaka kelai nga­gai raban BOMBA ketegal udah mujur ngidupka empat iku mansa maya penusah angus ke nyadi ba sebuah rumah di Jalai Deshon kena 4 Oktober 2013 taun seiti tadi.

Kelai nya disuaka Kaban Kunsil Nengeri (ADUN) Jemoreng Abu Seman Jahwie ba Opis Bomba Sungai Merah ditu, kemari.

Pengawa tu mega dike­mataka Ketuai Opis BOM­BA Sungai Merah enggau Opis BOMBA Sentral Sibu Mashidi Taha enggau Mutalif Jaafar.

Abdul Mutalib mega madah, tanggungpengawa nyadi kaban BOMBA se­mampai diperati mensia mayuh kelebih agi maya bisi penusah nyadi.

Pekara tu ku iya patut ne­juka raban Bomba semampai nyikap diri kelimpah sikar napi penusah.

“Berindik ari nya, ba taun 2014 tu, kitai deka ngaga beberapa bengkah program dikena ngangkatka agi tikas tanggungpengawa kelimpah ngembing mensia mayuh meratika reti penusah an­gus,” ku iya madahka baru.

Iya madah, program tauka kimpin ke diungkup ngagai mensia mayuh beguna ben­dar diatur laban tebal agi mensia mayuh diatu enda nemu tauka enda ngadang sistem pengelikun ke bisi ba endur diri empu dikena nyeliahka penusah angus.

“Nambahka nya, taun tu mega kitai deka chakah meresa premis tauka kedai ba sitak tu dikena nentuka sida nitihka atur pengelikun nyengkaum bisi ke enda ngembuan perengka pem­adam api tauka perengka nya ulih tauka enda dikena.

“Kebendar iya pengawa tu udah diatur kitai beberapa taun ke udah. Taja pan baka nya, pengawa tu enda nerima timbal ke manah ari mensia mayuh,” ku iya.

Ketegal pekara nya mega, Abdul Mutalib ngarapka semua premis enggau kedai ngembuan ambis nadai seiti perengka pemadam api ke­limpah perengka nya se­mampai ulih dikena ninting maya.

Ba jaku iya, Abu Seman madahka diri berasai temeg­ah ati enggau pemujur raban BOMBA Sibu ketegal udah mujur ngidupka empat iku mansa maya penusah angus bulan Oktober suba.

Ku iya, pemujur nya patut nyadika pengeransing ngagai raban tu bejalaika tanggung­pengawa enggau badas agi.

“Nambahka nya, aku nga­rapka udah tu raban BOMBA ulih ngurangka agi sebana ari mensia mayuh.

“Jaku nya endang semam­pai bisi tang kitai patut ngintu sereta nyaga imej nyadi raban BOMBA,” ku iya ti mega Sekretari Politik Kepala Menteri.

Advertisement