Anda di sini

50 persin diskaun ungkup bayar ukum chukai pintu

Advertisement

KUCHING: Mensia mayuh ke diau di sitak pegai Majlis Perbandaran Padawan (MPP) ke agi bedau mayar chukai pintu berengkah ari taun 1992 dilalau mayar chukai pintu nya ngena diskaun ke diberi Opis Penguasa Kandang Menua tauka local council (PBT).

Pemesai Penilaian MPP Ita Ling madah, diskaun ke diberi ti manggai 50 persin nya semina ungkup sida ke nerima surat tangkan ketegal enda mayar lalu ukai chukai pintu biasa.

“Sekeda udah nerima surat tangkan nya, lalu sekeda nyangka bedau laban bisi sekeda endur dibaruh pegai MPP nadai datai jalai,” ku Ling.

Penyampau chukai ke digumpul ari taun 1992 nyentuk ke diatu urung RM12 juta, taja pan opis kunsil nya nerima 85 persin ari pemayuh orang ke mayar chukai pintu, tang 15 persin sida ke enda kala mayar ari 1992.

“Nya kebuah PBT ngeluarka atur meri diskaun 50 persin ngagai sida ke bedau kala mayar chukai nya.

“Sebedau tu, sida ke enda kala mayar diasuh mayar 1 persin lebih (default fee) sebulan ari penyampau ke bendar,” ku iya.

Nya alai, iya madah sida ke enda kala mayar ari taun 1992 nyentuk kediatu, ukum tauka denda udah manggai 260 persin, iya nya penyampau ke pengabis tinggi.

Naka kediatu, Opis Kunsil Sibu (SMC), Majlis Perbandaran Miri, enggau MPP udah digerah ulih PBT bejalaika atur nya.

Mensia mayuh ke enda nemu penyampau ke patut dibayar ungkup timpuh 2014, surat chukai deka dianjung dalam kandang tiga bulan keterubah ba 2014, lalu dalam surat chukai nya mega deka disengkaum sekali jaku lalau ngagai sida ke bedau mayar chukai lama.

“Sida ke agi bisi utang enggau opis kunsil, kami deka nganjung surat madahka penyampau ke bedau dibayar, berapa penyampau ukum (default fee) enggau diskaun ke deka diberi.

“Enti sida iya nerima surat dalam bulan Januari, deka disengkaum sekali denda tauka penyampau chukai pintu ke bedau dibayar dalam taun 2013. Tang enti sida iya mayar pan, 1 persin ukum nya agi bisi dia. Nya kebuah PBT ngasuh sida iya mayar enggau jampat sebedau 31 Jan 2014 laban enti udah abis timpuh nya, ukum ketegakl enda mayar deka ditikika 1 persin tetiap bulan,” ku iya.

MPP naga penyampau chukai pintu ke deka dibayar dalam timpuh setengah taun tu ila, deka nerima 40-50 persin (manggai ujung bulan Mei 2014) enti dibandingka ngelamatu semina dalam 25 persin aja.

“Nya alai, ambi peluang ari diskaun ke diberi mayar denda nya laban perintah nadai meri peluang baka tu agi. Chukai pintu enda berubah, semina denda aja bisi diskaun,” ku Ling.

Sama bisi ngulu aum media nya, Chairman MPP, Lo Khere Chiang.

Advertisement